Projektbilder

Här följer urval av projektbilder från Blockhusringen, Djursholm, Henriksdals reningsverk, Husqvarna, Högmora, Ingo, Kungsholmen, Kvarnholmen, Sandvik, Stadsgårdskajen, Svedmyra, Söderbybrygga och Trångsund.

Hör gärna av dig här för fler referenser!