Välkommen till C. Skönnerud Bergarbeten AB

Här får du hjälp med

  • Bergsprängning
  • Bultborrnin
  • Kärnborrning
  • Vajersågning
  • Spräckning av berg med typ darda/sperwedge/snigamit
  • Borrar alla typer av handhållen utrustning
  • Försiktig inomhussprängning
  • Dessutom hittar du två av världens största bergspräckare, Yamamoto HRB1700 / HRB1000

Christer Skönnerud, vinnare RG award 2023
Christer Skönnerud, vinnare av RG award 2023

Årets bergentreprenör i BEF

Grattis Christer Chricke Skönnerud, Vd på C Skönnerud Bergarbeten AB, som fick årets RG award som årets bergentreprenör i BEF,  Bergsprängningsentreprenörernas förening 🤩

Priset är instiftat av Bergsprängningsentreprenörerna (BEF) och kallas också RG Award efter BEF:s grundare Rune Gustafsson.

Priset utdelas till en person som uppfyller kriterierna, som anger att pristagaren ska uppvisa entreprenörskap, det vill säga förmåga och vilja till ständig utveckling, helhetssyn, det vill säga förmågan att förstå nödvändigheten av såväl tekniska som ekonomiska och sociala parametrar i företagandet. Samt vara välrenommerad över tid hos samtliga branschintressenter.