Om C. Skönnerud Bergarbeten AB

C. Skönnerud Bergarbeten AB startade år 2000 och är verksamma runt om i Storstockholm.

Du kan få hjälp:

  • skonsam losshållning av berg
  • darda snigamit
  • bultborrning
  • borrning av foderrör
  • borrning med alla typer av handhållen utrustning
  • kärnborrning
  • vajersågning
  • inomhussprängning
  • och självklart bergsprängning

Vi är medlemmar i BEF Bergsprängnings Entreprenörernas Förening och Byggmästarföreningen.

Om oss

Företaget erbjuder olika sorters bergarbeten, så som tunnelborrning, sprängning, säkring av berg och byggande av bergtunnlar. Vi har genomfört projekt i olika storlekar och svårighetsgrader, och har samarbetat med både offentliga och privata sektorn.

Christer Skönnerud Bergarbeten AB har en kvalitetssäkring i form av ett ledningssystem som följer standarderna ISO 9001 och 14001. Med andra ord så lägger vi stor vikt vid att säkerställa hög kvalitet på alla projekt samtidigt som vi tar hänsyn till miljön.

Företaget har en särskild säkerhetspolicy och personalen utbildas kontinuerligt i säkerhetsfrågor och företaget har full försäkring för all personal och utrustning.

Christer Skönnerud Bergarbeten AB är stolta över vårt arbete och satsar alltid på att leverera hög kvalitet. Personalen är erfaren och välutbildad och företaget använder sig av modern teknik för att kunna utföra arbetena på bästa sätt. Vi har även ett gott samarbete med olika leverantörer och entreprenörer vilket gör att vi kan göra arbetet på ett snabbt och effektivt sätt.

På grund av expertis och erfarenhet är Christer Skönnerud Bergarbeten AB en eftertraktad samarbetspartner inom branschen.

Sammanfattningsvis kan man säga att Christer Skönnerud Bergarbeten AB är ett företag med hög kvalitet och stort engagemang för sina projekt. Med en stark expertis och erfarenhet inom branschen, samt en säkerhetspolicy som garanterar att arbetet utförs på ett tryggt sätt för all personal och utrustning. Detta gör oss till en pålitligt och professionellt företag inom bergarbeten.

 

Här hittar du ett litet urval av referenser. Önskar du fler hör du av dig för urval.

/ Christer Skönnerud